Uw vastgoed verkopen of verhuren, daar komt heel wat bij kijken. Het is belangrijk de juiste keuzes te maken zodat u met een gerust hart kan genieten van uw investering.
CERT bv kan u helpen bij die keuzes. Met de nodige documenten, advies en begeleiding staat u sterk in uw schoenen.

Onze diensten

EPC
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

ELEKTRICITEITS-
KEURING

1. EnergiePrestatieCertificaat (EPC)

Bij verkoop of verhuur van uw woning heeft u een energiecertificaat, ook gekend als energieprestatiecertificaat, nodig. Sinds 1 november 2008 is dit verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen, sinds 1 januari 2009 is dit verplicht bij de verhuur ervan.

Zo krijgen potentiële kopers of huurders een document ter beschikking om de energieprestaties van andere bestaande woningen op de verkoop- en verhuurmarkt te vergelijken. Ze kunnen het met energiecertificaat beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken.

Bij een woning met een goede score kan u als eigenaar een betere huurprijs krijgen omdat uw woning minder energieverbruik heeft en er dus minder kosten zijn. Voor beide partijen is dit een win-win situatie.

Als erkende energiedeskundige kunnen wij u de geschikte adviezen geven om net die investering te kiezen die u het meeste voordeel oplevert.

VEEL GESTELDE VRAGEN
energieprestatiecertificaat

Wie kan een energiecertificaat opmaken?

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan een energiecertificaat opmaken. CERT bv is erkend door het Vlaams energieagentschap als energiedeskundige type A. (Erkenning EP08358)

Wie staat er op een energiecertificaat vermeld?

 • Het kengetal, dit is het (theoretisch) berekend energieverbruik gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte (in KWh per m2). Hoe kleiner het berekend energieverbruik, hoe energiezuiniger het gebouw is.
 • Energiebesparende adviezen over mogelijke energiebesparende investeringen. Die adviezen zijn niet verplicht uit te voeren.
 • Administratieve gegevens.

Hoe wordt de energieprestatie berekend?

Bij de berekening wordt ondermeer rekening gehouden met de geometrie, de oriëntatie en de thermische eigenschappen van het gebouw. Ook de vaste technische installaties voor verwarming, sanitair warm water en koeling, de ventilatievoorzieningen en de zonne-energiesystemen worden in rekening gebracht. Het opmaken van een energiecertificaat neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Geldigheid van een energiecertificaat

Het energiecertificaat is 10 jaar geldig, ook als de woning opnieuw wordt verkocht of verhuurd.

Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw certificaat te laten opmaken. Het nieuwe energiecertificaat zal dan een betere score weergeven.

Is het energiecertificaat verplicht?

Ja! De energiecertificering van gebouwen is het gevolg van de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn legt op dat zowel voor nieuwbouwwoningen als voor de verkoop en de verhuur van bestaande woningen een energiecertificaat moet worden opgemaakt. Ook bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000 m2 en vaak door het publiek bezocht, zullen over een energiecertificaat beschikken en dit uithangen op een zichtbare plaats.

Wat moet u als eigenaar doen?

U zorgt ervoor dat er een energiecertificaat beschikbaar is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Bij verkoop van de woning wordt het energiecertificaat overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het energiecertificaat.

Hoeveel kost een energiecertificaat?

De prijs voor het opmaken van een energiecertificaat hangt af van de type woning. Sommige woningen moeten ter plaatse bekeken worden voor hun complexiteit om een prijs te kunnen bepalen. Indien er meerdere woningen of appartementen kunnen worden gecombineerd, kunnen wij voor u een prijsvoorstel opmaken.

2. Elektriciteitskeuring

Woning te koop? Elektrische keuring is verplicht

Wist u dat voor de definitieve verkoop van uw woning de elektrische installatie gecontroleerd moet worden? De notaris overhandigt het keuringsverslag samen met de verkoopakte aan de nieuwe eigenaars.

VEEL GESTELDE VRAGEN
elektriciteitskeuring

Waarom is een elektriciteitskeuring verplicht?

De elektriciteitskeuring bij woongebouwen heeft tot doel de veiligheid van personen te garanderen en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

Wie mag een elektriciteitskeuring uitvoeren?

Enkel erkende keuringsorganismen mogen de verplichte elektriciteitskeuringen uitvoeren. We staan 100% garant voor de professionaliteit van onze dienstverlenende partner.

Wat zijn de voorwaarden voor een woning met een elektrische installatie van vòòr 1981?

 • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
 • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
 • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Bij een NEGATIEF verslag moet de installatie opnieuw worden gekeurd:

 • binnen de 18 maanden na datum van de verkoop
 • maar niet noodzakelijk door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt.

Wat zijn de voorwaarden voor een elektrische installatie van na 1 oktober 1981?

Deze moeten gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen. Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar.

Wanneer de installatie niet in orde is:

 • moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd .
 • door hetzelfde keuringsorganisme dat de vorige keuring heeft uitgevoer

Wat met elektrische installaties van na 1 januari 2007?

Bij deze moet je ook de EAN-code kunnen voorleggen. Deze 18-cijferige code vind je terug op je factuur en geeft aan wanneer de installatie officieel is aangesloten.

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?

Bij de elektriciteitskeuring stelt u best volgende informatie ter beschikking van de keurder:

 • Het ééndraadsschema en situatieschema (verplicht indien een volledig positief attest is gewenst)
 • Het EAN-nummer (het identificatienummer van de elektriciteitsmeter vindt u op uw verbruiksfacturen)

Wanneer moet er geen elektrische keuring gebeuren?

Als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren.

3. Advies

Renoveren kost veel geld en je wil dat op de juiste manier doen. Daarom is het handig om eerst een expert te raadplegen, zodat jouw investering opbrengt.

CERT bv zorgt ervoor dat je het juiste advies krijgt.

VEEL GESTELDE VRAGEN
plaatsbeschrijving

Wat is een plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving legt de toestand van het verhuurde pand vast bij de aanvang van de huur. De huurder dient het pand in dezelfde toestand op te leveren bij het einde van de huur, met uitzondering van normale sleet of overmacht. Het is dan ook de ideale basis om die vergelijking te maken en vermijdt heel wat discussies.

Wie moet de factuur van de plaatsbeschrijving betalen?

Het wetboek bepaalt ook dat de plaatsbeschrijving voor gemeenschappelijke rekening gebeurt. Huurder en verhuurder betalen dus elk de helft.

Is een plaatsbeschrijving verplicht?

Het opmaken van een plaatsbeschrijving is bovendien wettelijk verplicht (art 1730 van het Burgerlijk wetboek).

Moet de plaatsbeschrijving geregistreerd worden?

Ja, de plaatsbeschrijving wordt bij de huurovereenkomst gevoegd en dient ook geregistreerd te worden.

Waarom is een plaatsbeschrijving nodig?

Een kwalitatieve plaatsbeschrijving is in ieders belang. Als alle details van het pand beschreven worden bij de aanvang van de huurperiode, kan objectief en snel vastgesteld worden of er bij het einde van de overeenkomst huurschade is. Als huurder heb je er belang bij dat eventuele schade of tekortkomingen duidelijk vermeld worden bij de intrede. Zoniet zal die niet kunnen aantonen dat die schade niet door jou werd veroorzaakt tijdens je huur. De verhuurder wint ook bij een kwalitatieve plaatsbeschrijving, want die maakt de vergelijking tussen begin en einde van de huurperiode duidelijk en objectief. Als het in het slechtste geval tot een rechtzaak komt, zal de vrederechter altijd een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij intrede willen kunnen inkijken.

Hoe wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt?

De CERT expert komt op afspraak langs. Hij gebruikt een gespecialiseerde tablet-app voor de opname. Bij een intredende plaatsbeschrijving worden alle ruimtes en elementen tot in detail bekeken, beschreven en geëvalueerd. Indien nodig worden vaststellingen genoteerd. Dit kan bv reeds bestaande schade zijn of een suggestie aan de eigenaar. Er worden steeds voldoende foto’s genomen en eventueel ook schetsen gemaakt.
Bij een plaatsvergelijking bij uittrede worden enkel de vaststellingen genoteerd en gedocumenteerd.

Is het mogelijk alle afspraken in 1 keer te plannen?

Ja, CERT zal zoveel mogelijk afspraken proberen combineren. Dat is tijdswinst voor alle partijen. De opmaak van het EPC en de elektriciteitskeuring zullen, indien mogelijk, tegelijkertijd gebeuren.


Onze werkwijze

U gaat een huis verkopen of verhuren en weet niet hoe dit aan te pakken?
Prima, neem contact op met CERT en we bespreken wat u allemaal nodig heeft om uw vastgoed correct op de markt te brengen.

We vinden het belangrijk om op al uw vragen te kunnen antwoorden dus geef gerust een belletje bij eventuele vragen.
Zo doen we dat bij CERT!


Vanaf de geboorte van het EPC was Nancy Acke er als eerste bij om zich te specialiseren in de opmaak van EPC’s.

U kan dus al rekenen op 10 jaar ervaring voor de juiste opmaak van uw energieprestatiecertificaat.

Na haar opleiding graduaat Directiesecretariaat in Gent heeft zij deze opleiding opnieuw gevolgd in Brussel (Franstalig). Daarna heeft zij zich ontpopt als een duizendpoot met o.a. opleidingen in vastgoed, bedrijfsbeheer, veiligheid en jobs in secretariaat, verkoop, projecten in bouw en veel meer.

Gebouwen hebben dus geen geheimen meer voor haar.

Contacteer ons

  © CERT BV - Het energiecertificaat.